Go to Top

Forside

Terapi

Har du depression, stress, angsttraumer eller PTSD?
Har du været udsat for Incest eller andre seksuelle overgreb?

Terapi er en virksom måde at behandledepressionstressangsttraumer og PTSD. Terapi får bearbejdet følelser og oplevelser, der ligger til grund for dem. Behandlingen vil være med til, at du igen får energi og mod på livet.

Føler du dig stresset, har du en indre uro, er du ikke god til at afgrænse dig og sige nej, kan du ikke mærke dine følelser som du plejer? Har du mistet energien og glæden?

Er du i livskrise eller har du vanskeligt ved at håndtere tilværelsen?

Har du lavt selvværd, mangler du troen på dig selv, synes du ikke du slår til eller er god nok – har du tendens til at sammenligne dig med andre.

Er du en der forsøger at gøre andre tilpas, eller har du brug for at andre er tilfreds med dig, for at du har det godt? Tænker du ofte på, hvad andre tænker om dig? Føler du dig udenfor, når andre taler. Er du bange for at sige din mening – måske fordi du tænker at andre eller dig selv ikke synes det du vil sige interessant nok?

Lavt selvværd er en reaktion på det, man har oplevet gennem barndommen og livet i øvrigt. Selvværd kan genopbygges gennem terapi, ved at bearbejde dine oplevelser, samt genopdage dine kompetencer. Gennem psykoterapi kan du lære at mærke kroppens signaler og begynde en proces, hvor selverkendelse, forløsning og bevidste valg fører til forandring. Du vil få glæde og tilfredshed med dig selv, samt kunne leve dit liv i overensstemmelse med dine behov.

Supervision, Sparring, Coaching

dpfTil dig, som fx er institutionsleder og har brug for sparring, coaching, terapi eller bistand til at løse fx samarbejdsproblemer eller har brug for løbende supervision i hverdagen eller aktuel konfliktløsning.

læs mere her

Anni Glarkrog, NLP – og gestaltpsykoterapeut MPF
Tlf.: 40855010
Mail: anni@glarkrog.com

Min baggrund

Kompetencer:
Depression
Stress
Angst
Traumer
PTSD

Lavt selvværd
Eksistentielle kriser
Tristhed, mangel på livslyst/glæde
Supervision
Sparring
Coaching