Go to Top

Sådan arbejder jeg

Min indsats tager udgangspunkt i det enkelte barn og den aktuelle sag, og ingen sager er som bekendt ens. Alligevel vil der typisk være en række fælles træk i måden at gribe dem an på. Jeg vil oftest:

– Afklare barnets rolle i forhold til omverdenen

– Skabe forudsætning for et terapeutisk rum for barnet

– Arbejde for at styrke barnets selvværd og evne til at lære selv at tackle problemerne

– Hjælpe barnet på vej til større indsigt og styrket evne til at se nye handlemuligheder

– Benytte min erfaring og uddannelse i samtaleterapien for at nå målsætningen for barnet