Go to Top

Anni

Jeg er i sin tid uddannet som sygeplejerske og har herefter arbejdet på en række forskellige hospitalsafdelinger, bl.a. inden for psykiatrien og på en børneafdeling. Desuden i hjemmeplejen og som afdelingssygeplejerske på et plejehjem.

Jeg har også undervist på sygeplejeskoler og på plejehjem og har taget en uddannelse inden for ledelse.

I en årrække har jeg sideløbende haft familiepleje for børn.

Herefter blev jeg forstander på en behandlingsinstitution med intern skole for børn og unge.

I de senere år har jeg videreuddannet mig som terapeut og via flere anerkendte, pædagogiske uddannelsesforløb.

Har bred erfaring i bl.a.:

– Individuel terapi med voksne og børn
– Har arbejdet med børn i sorg, bl.a. i grupper
– Børnesamtalegrupper
– Supervision af personale på døgninstitutioner
– Akut krisehjælp til bl.a. voldsramt personale
– Ledersupervision
– Coaching

1976 – 1998 Uddannet sygeplejerske i 1976, herefter arbejde på medicinsk afd., børneafd., på psykiatrisk afd., i hjemmeplejen og som afdelingssygeplejerske på et plejehjem
Censor i sundhedsuddannelserne
Undervisning på sygeplejeskoler og plejehjem
Merkonom i ledelse, samarbejde og organisation

1988 – 2004 Familiepleje.

1998 – Forstander på behandlingsinstitution med intern skole. Plads til ni børn med store adfærds-, kontakt- og følelsesmæssige vanskeligheder

1998 – 2006
NLP-terapeut (NLP-master)
Gestaltpsykoterapeut
Efteruddannelse i neuropædagogik

Mange kurser med bl.a. Jesper Juul fra Kempler Instituttet om børn og børns kompetencer og med Niels Peter Rygaard, bl.a. om tidlige følelsesmæssige skader hos børn.

2013 – 2014 – Mentaliseringsbaseret psykoterapeut uddannelse

2006- 2009
Certificeret individuel- og gruppeterapeutisk gestaltpsykoterapeutisk uddannelse.

2010-2012
Varig forandring – 2-årigt træningsforløb for erfarne psykoterapeuter