Go to Top

Børn med problemer

Det kan føles næsten som en ulykke, når ens barn ikke trives. Men professionel hjælp kan altid nytte. Den professionelle hjælp kan dels gives til barnet, men også samtaler og terapi til forældrene er yderst virksomt.

Samtaler med barnet

Store problemer som sorg, krise, depression, mobning, ensomhed, samspilsforstyrrelser og andre forhold kan stå i vejen for, at barnet trives og er glad til hverdag.

Men der findes altid en vej frem. Det er ikke altid nemt. Og det tager typisk tid. Men ved samtale kan man bearbejde problemerne.

Det tilbyder jeg hjælp til på baggrund af mange års erfaring i at arbejde med børn, som har problemer.
Første samtale kan være med eller uden barnet. Her danner jeg mig et indtryk af problemet, og du har mulighed for at fornemme, om der opstår tillid. Bagefter må du afgøre, om vi skal gå videre med samtalerne

Samtale med forældrene

Med udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger, der er med barnet, taler vi om nye redskaber og nye måder at hjælpe barnet på, ved at I som forældre ændrer jeres tilgang til barnet. Det er som regel meget få ændringer, der skal til, inden der sker ændringer med barnet. Dette vil give en langt større glæde i jeres samvær, og samtidig vil I som forældre få et barn, der trives, er glad og er i udvikling, hvilket alle forældre ønsker.

Ring på tlf. 40855010 eller 22808010