Go to Top

Sådan arbejder vi

Jeg tager nøje udgangspunkt i akkurat de problemer, barnet står med, og den personlighed, barnet nu har.

I første samtale deltager også en forælder eller anden person med ansvar for barnet.

Den første tid med barnet opbygger jeg kontakt og arbejder for at skabe et gensidigt tillidsforhold. Tryghed og tillid er en forudsætning for at kunne gå ind i en dybere dialog med barnet.

Et samtaleforløb kan vare i kortere eller længere tid.

I særlige tilfælde vil jeg foreslå også at kontakte andre typer fagfolk, hvis jeg vurderer, der er behov for det.

Under forløbet vil jeg have en løbende kontakt til en eller flere personer, som har ansvar for barnet.