Go to Top

Sådan arbejder vi

Både ved aktuelle og ved akutte problemer vil jeg typisk søge at afklare problemets karakter og omfang – desuden bistå den eller de involverede med at danne overblik over situationen og egne umiddelbare ressourcer.

Sigtet vil være at finde løsningsforslag med udgangspunkt i de personlige forhold og præferencer.

Arbejdet kan også skitseres som et cyklisk forløb: problem-løsningsforslag-proces-feedback.