Go to Top

Traumer

Definition af Traumer

Et traume er en skade på en persons psyke (sjæl, sind) som et resultat af en traumatisk hændelse. Der er forskellige årsager til traumer, og både terapi og rådgivning anbefales som del af et behandlingsforløb Traumer opstår ved:

• alvorlig skade på egen person eller trusler om det

• andres død eller trusler mod andres eller eget liv

• grov overskridelse af ens egen eller andres personlige grænser såvel fysisk som psykisk eller trusler om det

Et trauma kan opfattes som ekstremt stress, der har en langvarig fysisk og psykisk effekt på menneskets hjerne.

Visse begivenheder i livet kan overbelaste et menneskes sind i sådan en grad, at personen kan bryder sammen, fordi psyken og sindet har lidt overlast på grund af den medførte stress. For nogle mennesker skal der kun en enkelt hændelse til, hvorimod andre kan opleve en række hændelser, før de oplever en traumatisering.

Symptomerne er mere intense end i tilfælde med almindelig stress.

Efter årsagen til traumet er overstået, kan der opstå hukommelsestab, hvorved alle minder om den traumatiske hændelse bliver undertrykt.

Hvis man ikke får behandling, kan et traume ydermere føre til søvnløshed, irritabilitet og andre psykiske problemer. Og der er risiko for at udvikle andre alvorlige sindslidelser som f.eks. posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

Forskellige former for traumer:

• Choktraumer – traumer, der finder sted lige efter en stor, stresset hændelse.

• Misbrugstraumer – traumer der er forårsaget af længerevarende fysisk, psykisk eller seksuelt misbrug.

• Krigstraumer – denne type opleves generelt af mennesker, som har oplevet en krig.

• Voldstraumer – traumer forårsaget af vold.

• Ulykkestraumer – traumer, der finder sted efter en stor ulykke, også i situationer uden fysisk overlast eller skader.

• Uspecificerede traumer – når der er symptomer på et traume, og årsagen er ukendt.

• Barndomstraumer – traumer, der er forårsaget af en hændelse, inden barnet er fyldt seks år.

Eksempler på ovenstående:

• Overgreb, fysisk og psykisk

• Overskridelse af grænser, fysisk, psykisk, mentalt

• Følelsesmæssigt pres

• Dødsfald

• Chok

• Ulykker, biluheld, drukneulykker, fald, oplevelse af andres ulykker

• Overfald

• Vold

• Trusler og chikane

• Tortur

• Medicinske indgreb

• Forgiftninger

• Høj feber

Symptomer som et traume/chok kan give:

• Forstyrrelser i åndedrættet

• Hjertebanken, hjerteflimmer

• Angst

• Uro

• Apati

• Depression

• Modløshed

• Manglende glæde

• Oplevelse af dårlig livskvalitet

Ubehandlede traumer og chok fører ofte til PTSD ( Posttraumatisk stresssyndrom).

Psykoterapi er en vigtig terapiform og kan løsne op for traumet og giver nye tankemønstre og reaktionsmønstre, så livet igen bliver værd at leve.